Hypermelanosis - Dermatologi och estetik

Anonim

Dermatologi och estetik

Dermatologi och estetik

hypermelanosis

Vad är hypermelanos Typer av hypermelanosdiagnos
  • Betydelse av hypermelanos
  • Typer av hypermelanos
  • diagnos

Betydelse av hypermelanos

Färgen på vår hud påverkas av flera element, inklusive förekomsten av vissa pigment (främst melanin och hemoglobin), tjockleken på stratum corneum och reflektionskraften hos överhuden.

Hypermelanos är en grupp medfödda eller förvärvade hudstörningar som kännetecknas av en onormalt mörkare pigmentering av huden, mer eller mindre omskriven, orsakad av en ökad produktion av melanin, i frånvaro av melanocyt-hyperproliferation; ofta representerar de en skönhetsbrist som är svår att acceptera, ännu mer om dess svåra terapeutiska hantering beaktas, även för specialisten.

Vid hypermelanos finns det en ökning av det melaniska pigmentet som normalt finns i huden, vilket kan bero på ett överskott av melanin i överhuden (epidermal hypermelanos) eller i dermis (dermal hypermelanos); om ansamlingen påverkar båda lagren, inträffar hypermelanos i en "blandad" form.

Färgen kan ta olika nyanser beroende på djupet i melaninansamlingen: brun om överskottet av melanin är begränsat i överhuden, skifferblågrå om ackumuleringen påverkar dermis; i det senare fallet orsakar den svåra eliminationen av melanin pigmentet att droppa in i dermis (ceruloderma).

Gå tillbaka till menyn