Vissa överväganden när det gäller infusion med intrakavernös läkemedel - Hjälpa en familjemedlem

Anonim

Hjälpa en familjemedlem

Hjälpa en familjemedlem

Delta i livets slut

Den stora resan Död och sorg
  • Den stora resan
  • Död och sorg

Några överväganden när det gäller intrakavernös läkemedelsinfusion

  • Denna terapi måste rekommenderas av läkaren och dess administration måste ske under expertrådgivning, åtminstone de första gångerna, så det är bra att undvika att göra det själv.
  • Caverjet® kan orsaka långvarig erektion: om detta fenomen inte avtar efter 4 timmar, kontakta en läkare.
  • Om rodnad, klumpbildning och / eller svullnad uppstår är det nödvändigt att söka läkare.

Gå tillbaka till menyn