Patientboende - Hjälpa en familjemedlem

Anonim

Hjälpa en familjemedlem

Hjälpa en familjemedlem

Ät och drick

Svårigheter att svälja Nasogastric tub PEG Oral hygien Hygienhjälpmedel
  • Svårighet att svälja
  • Nasogastriskt rör
  • PEG
  • Oral hygien
  • Matningshjälpmedel

Patientens boende

Positioneringen av personen med dysfagi spelar en viktig roll. Det perfekta läget är att sitta med böjning av höfterna på 90 °, fötter vila och huvudet lätt böjd framåt. Studierna belyser också grundläggande aspekter av huvudets position under sväljning: om detta lutas bakåt, kommer svälja att vara ganska svårt (försök bara svälja med huvudet i denna position för att inse det från första hand).

Hos personer med stroke och med permanent skada på ena sidan av kroppen (hemiplegi) tenderar rotation av huvudet mot den sjuka sidan att utesluta den del som utsätts för sväljningsaktiviteten, vilket gör operationen mindre svår. Även huvudets lutning från den friska sidan, därför starkare, tenderar att utesluta sidan med underskott.

Användning av krage för att hålla huvudet stabilt rekommenderas inte eftersom det kan förhindra svälja: det är bättre att stödja huvudet med handen. Hur som helst, innan mat införs är det lämpligt att kontrollera att munnen är fuktig och om den är torr måste den fuktas med några droppar vatten eller citron för att gynna salivproduktionen.

Gå tillbaka till menyn