Formade blöjor - Hjälpa en familjemedlem

Anonim

Hjälpa en familjemedlem

Hjälpa en familjemedlem

inkontinens

Blöjan Kondom Analplugg Blåsan kateterisering Fekal kateterisering Främja kontinuitet Undersökning av urin och avföring
  • Blöjan
  • kondom
  • Anal plugg
  • Blåsan kateterisering
  • Fekal kateterisering
  • Främja kontinuitet
  • Urin- och avföringstester

Formade blöjor

De formade blöjorna har en rektangulär form, som är "formad", för att anpassa sig till den normala anatomiska konformationen. Inuti innehåller de cellulosa och utanför har de ett ark syntetiskt material för att hålla kvar resterna. De är fixerade med underbyxor företrädesvis nät och vissa har inre elastiska band för att behålla förluster. De formade blöjorna är engångsanordningar utformade för medelhöga till allvarliga urofekala förluster som på grund av deras storlek kan skapa nässkador och allergier, om de är dåligt placerade.

Om patienten har sårläge är det nödvändigt att besluta om deras användning efter samråd med läkaren eller sjuksköterskan.

Gå tillbaka till menyn